• Profesionální technická IT podpora — +420 606 589 588

  • Poporujeme

  • Podporujeme sportovní činnost dětí a mládeže v Kutné Hoře. Jsme rádi, že můžeme podporovat rozvoj sportovní činnosti dětí a tím dopomoci dětem od nízkého věku k začlenění do kolektivu, získat nové kamarády, naučit se zodpovědnosti a samostatnosti a vzájemně se podporovat.  

    V současné době podporujeme hokejový klub SK Sršni Kutná Hora.